Forfaiting Nedir? Forfaiting Avantajları ve Dezavantajları

Uluslararası mal alımı ve satımında her iki tarafı koruyan birçok uygulama geliştirildi. Bizde bunlardan biri olan Forfaiting nedir? Forfaiting hakkında her şeyi ele alacağız.

Forfaiting nedir? Forfaiting hakkında herşeyi bilmek uluslararası ticarette fayda sağlar mı? Bu konuda birçok ihracatçı sorular sormaktadır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dışsatımlarda kendilerini diğer koşullara karşı güvence altına alması birçok farklı kavramı ortaya çıkarmıştır Bizde bunlardan biri olan forfaiting nedir? Forfaiting hakkında herşeyi yazımızda ele alalım.

Forfaiting Nedir?

Genel olarak yatırım malların ihracatından kaynaklanan ve ödeme planına bağlı alacakların bankalar tarafından ya da bir finans kuruluşu tarafından satın alınmasına forfaiting denir. Bu işlem bir anlamda alacakların satılmasına dayanır.

Forfaiting işleminin amacı ihracat yapan firmaların uzun ödemeli alacaklarına kısa sürede peşin olarak tahsil etmesini sağlar. Bu işlem ihracatçı firmanın uzun süreli alacaklarında yaşanabilecek yurtdışı kaynaklı krizlerden etkilenmesini önler.

Uluslararası ticarette satılan malların niteliği çeşitli ödeme tekniklerinin gelişmesini sağlamıştır. Örneğin hammadde ve tüketim mallarına yönelik ihracatının finansmanında daha çok bankalar ve satıcılar etkindir.

Burada ihraç edilen malların vade sayısının az olması ve kredi maliyetinin kolay olması buna sebep olur. Bu tür ihraçlarda bankalar gibi geleneksel denilen yöntemler uygulanır.

Son yıllarda uluslararası ticarette birçok alternatif yol üretilmiştir. Genel olarak bankaların etkili olduğu bu ticaret işleyişinde artık forfaiting uygulanmaktadır.

Bunun nedeni bankaların bulundukları ülkelerin ekonomik krizlerden etkilenebilmesi ve işlemez hale gelmesidir. Buda forfaiting uygulamasının önünü açmıştır. Yine de döviz kurları farklarından forfaiting riskleri de vardır.

Forfaiting ağırlıklı olarak yatırım mallarının satışında elde edilen poliçe veya bono gibi kıymetli evraklara bağlanan alacakları sabit faiz oranı üzerinden iskonto edilerek ihracatcıya ödenmesidir. Alacak ile ilgili tüm riskler forfaiter tarafından rücu edilmez şekilde üstlenilir.

İthalatçının ödemelerde yeterli finansmanı sağlayamaması durumlarına karşı forfaiter poliçe ya da bono için garanti mektubu gibi teminatlar ister. Forfaiting işlemleri ile ihracatçının alacağı sağlanır.

Forfaiting İşleminde Taraflar

Forfaiting işlemlerinde;

  • Alacak hakkını satan ihracatçı işletme (Forfaitist)
  • İthalatçı işletme
  • Alacak hakkını satın alan forfaiter
  • Aval/ garanti veren garantör banka forfaiting tarafları olarak yer alır.

1-) Forfaitist (Alacak Hakkını Satan- İhracatçı)

Forfaiting işleminde alacak hakkını satan ve malları ihraç eden forfaitistir. İhraç ettiği mallara karşı aldığı kıymetleri evrakları forfaitere satarak uzun vadeli alacaklarını kısa sürede temin eder. Ayrıca ülkelerin ekonomik kriz gibi risk durumlarına karşı korur.

2-) Forfaiter (Alacak Hakkını Satın Alan)

Alacak haklarını satın alan forfaiter banka ya da kuruluş olarak işlevini sürdürür. İhracatçının elinde bulunan kıymetli evrakları alır ve bu alacağı sabit faiz oranı ile iskonto ederek tümünü ihracatçıya öder. Ticari ve ekonomik risklere bağlı olarak geri ödenmeme durumunda rücu edilemez ve ihracatçı sorumlu tutulamaz.

3-) İthalatçı

Forfaiting işleminde kıymetli evrakları düzenleyen taraf olarak ithalatçı bulur. Aslında tam olarak bu işlemde taraf değildir. İhracatçının kıymetli evrakları forfaitera satmasıyla ithalatçı otamatik olarak forfaiting işlemine dahil olur.

4-) Garantör

İthalatçının ödemelerini garanti altına alan banka ya da finans kuruluşudur. Vade günü geldiğinde kıymetli evrakların alacaklıya ödenmesini garanti eder. Garantör forfaiterin elinde bulunan kıymetli evrakın tutarın ödemesini yapar. Bu işlemin tamamlanmasından sonra garantör ithalatçıdan bu tutarı talep eder.

Forfaiting işlemi birçok uluslararası ticarette birçok kolaylık sağlar. Bunun yanında forfaiting dezavantajları da vardır. Tüm avantaj ve risklerin üstlenmesine bağlı olarak maliyetlerde artış görülür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu