Apartman Kuralları, Komşu Şikayeti ve Gürültü Yönetmeliği 2023

Apartman kuralları, komşu nereye şikayet edilir? ve apartma gürültü yönetmeliği gibi tüm detaylar! Çok sayıda kişinin yaşadığı yerlerde gürültü ciddi bir sorun haline gelebilir. Küçük çocukların sesi, elektrikli ev aletlerinin sesi ya da evcil hayvanların sesi rahatsız edecek düzeye geldiğinde komşular arasında problemler yaşanabilir. Bu tür sorunlar ilk olarak uzlaşma yoluyla çözümlenmelidir. Karşılıklı anlaşma sağlanamazsa ve gürültü yapmakta ısrar eden komşu geri adım atmazsa ilgili yerlere şikayet edilebilir.

Apartman Gürültü Yönetmeliği 2023

Apartmanlarda meydana gelen gürültü problemleri “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilir. Yönetmeliklerde bahsi geçen “komşuluk gürültüsü”, komşuların çıkardığı rahatsız edici düzeydeki gürültüleri kapsar. Bu gürültüler;

 • Kapı ve pencere kapatma
 • Bağırarak konuşma
 • Çocukların koşması ve zıplaması
 • Yüksek sesle temizlik yapma
 • Mobilyaları çekmek
 • Evde tadilat sesleri
 • Televizyonun sesini çok yüksek açmak
 • Yüksek sesle müzik dinleme
 • Matkap, jeneratör, kompresör sesi
 • Asker uğurlaması
 • Evcil hayvan sesi
 • Aile içinde şiddet sesleri

Yukardaki seslerin tamamını ifade etmek için kullanılır. Tüm bu sesler “rahatsız etme ve rahatsız olma” kavramları içinde ilgili yönetmeliğe göre değerlendirilir.

Apartman Gürültü Kuralları Örnek Yazısı ve Saatleri

Apartman gürültü kuralları; Aşağıdaki benzer durumlarda olan yüksek ses çıkartan kategoriler apartman gürültüsü olarak tanımlanır;

 • Bina içinde yapılan tadilat
 • Evcil hayvan sesleri
 • Düğün ve asker uğurlaması gibi kutlamalar
 • Çöp bacaları
 • Asansör, yakma kazanı, kompresör sesi
 • Hidrofor, jeneratör, temiz ve kirli su tesisatı,
 • Hava kanalları, koşu bandı, testere, matkap sesleri
 • Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, müzik aletleri sesi
 • Radyo, televizyon, mobilya çekme
 • Temizlik yapma, koşma, zıplama, atlama
 • Kapı ve pencere açma sonucu çıkan gürültüler

Apartman kuralları yukarıdaki yapılan gürültü sesleri binada yaşayan kişileri rahatsız edecek boyuta geldiğinde ve bu gürültü devamlı tekrarlandığında sorunun çözülmesi gerekir. Apartman gürültü yazısı hazırlanırken yukarıda saydığımız hususların gerçekleşmiş olması gerekir. Apartman gürültü örnek yazısı şu şekildedir;

“Sayın ….. Sakinlerinin Dikkatine

Resmi Gazetede yayınlanmış olan Apartman Gürültü Yönetmeliği’ne göre tüm kat malikleri yönetmelikteki hususlara ve kurallara dikkat etmek zorundadır. Bu kapsamda apartman gürültü saatleri 19:00 ile 07:00 saatleri arasındadır. Buna göre hafta içi ve hafta sonu akşam 19:00’dan sabah 07:00’a kadar olan saatlerde rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak tüm sesli hareketler ve işler kısıtlanmıştır.”

Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Yetkileri Nedir?

Apartman yöneticisinin görevleri ve yetkileri şu şekildedir;

 • Kat malikleri kurulunun verdiği ortak kararların uygulanmasını sağlamak.
 • Apartmandaki güvenlik önlemlerini yerine getirmek, bakım ve onarım konusunda gerekli tedbirleri almak.
 • Apartmanın sigortasını yaptırmak.
 • Tadilat, asansör bakımı, bina temizliği, doğal gaz kontrolü, sıcak ve soğuk hava işletmesi gibi giderlerin ücretlerini toplamak ve bu işleri yaptırmak.
 • Apartmana ait borçları takip etmek ve paraları topladıktan sonra ödemeleri gerçekleştirmek.
 • Apartmanla ilgili tebligatları kabul etmek ve bunları ayarlamak.
 • Apartmanla ilgili süreleri takip etmek ve hak kaybına uğranmaması için gerekli tedbirleri almak.
 • Apartmanı korumak için gereken tüm tedbirleri almak.
 • Borçlarını ödememiş olan mülk sahipleri için gereken yasal işlemleri başlatmak. 
 • Toplanan paraları yönetici sıfatıyla bir banka hesabına yatırmak.
 • Gerekli hallerde toplantı düzenlemek ve mülk sahiplerini toplantıya çağırmak.
 • Güvenlik görevlisi ve kapısı gibi görevlilerin sözleşmelerini takip etmek.
 • Asansör ve kalorifer belgelerinin yıllık takibini yapmak.
 • Kiracıların vereceği olası hasarları önlemek için tedbir almak.
 • Para konusunda profesyonel davranmak ve gerektiğinde mahkeme yoluna giderek hak aramak.

Apartman Aidatını Ödemezsem Ne Olur, Cezası Nedir?

Apartman aidatının ödenmesi son derece önemli bir konudur. Ödenmeyen apartman aidatları nedeniyle ev satılığa bile çıkarılabilir. Apartman aidatı ile ilgili olarak şu hususlar bulunmaktadır;

 • Kapıcı, güvenlik görevlisi ve temizlikçi gibi giderlerin parası eşit olarak ödenmelidir.
 • Apartmanın sigorta primleri, ortak yerlerin bakımı, korunması, güçlendirilmesi ve onarımı için çıkan giderleri herkes arsa payı oranında ödemelidir.
 • Kat malikleri ortak alanları kullanmadıklarını ve kullanmaya ihtiyaç duymadıklarını iddia ederek, bu alanların giderlerine dair aidatları ödemekten kaçınamazlar.

Apartman aidatı ödenmediğinde gecikilen her gün için aylık %5 gecikme tazminatı ödenir. Genel giderler ödenmediğinde, kat malikleri ayrı ayrı ya da sadece yönetici dava açma hakkına ve icra takibi başlatma sahiptir. Aidat 1 gün de gecikse 30 gün de gecikse yine %5 gecikme faizi uygulanır.

Ortak giderleri ödememekte direnen kat malikinin kat mülkiyeti hakkını devretmesi istenebilir. Bunun anlamı şudur; aidat borcunu ısrarla ödemeyen kişilerin evi satılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bir süre belirtilmemiştir ancak aidatın 1 ay ödenmemesi halinde dahi icra takibi başlatılabilir.

Kat malikleri oturmadıkları ve boş duran daireler için de giderlerin ödemelerini yapmalıdırlar. Oturmasalar dahi aidat ödeme zorunlulukları vardır. Apartman aidatlarının zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 

Apartmanda Çöp, İzmarit Atma ve Halı Silkeleme

 • Bina altlarına, bina içlerine, asansöre, merdivenlere, bina girişlerine ve havalandırma boşluklarına çöp, izmarit ve çekirdek kabuğu gibi maddelerin atılması yasaklanmıştır. Çöpleri çöp odasındaki kovaya ya da apartmanın dışındaki çöp kutusuna atmak gerekir. 
 • Balkonlardan ve merdiven boşluklarından çöp ve sigara izmariti atılmamalıdır.
 • Halı, kilim ve sofra bezi silkelemek yasaklanmıştır.
 • Balkondan aşağı kilim, yorgan, halı ve battaniye gibi eşyaları sarkıtmak yasaktır.
 • Balkondan aşağıya yemek ve yemek artıkları dökmek, balkondan aşağıya çöp torbası, şişe, kova ya da kemik gibi maddeler atılmamalıdır.

Bina Gürültü Desibel Ses Sınırı Nedir?

Yüksek sesin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. 30 ile 65 desibel arası sesler uyku bozukluklarına, 65 ile 90 desibel arası sesler solunumun hızlanmasına ve kalp atışının değişmesine, 90 ila 120 desibel arası sesler metabolizma bozukluklarına ve baş ağrısına, 120 ile 140 desibel arası sesler iç kulak bozukluklarına, 140 ve üzeri desibel sesler ise kulak zarının patlamasına neden olurlar.

Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ne göre belirli yasal ses sınırı vardır. Buna göre; hastanelerdeki ses sınırı 35 desibel, mutfak ve banyodaki ses sınırı 70 desibel, yatak odasındaki ses sınırı 35 desibel, oturma odasındaki ses sınırı ise 60 desibel olarak belirlenmiştir. Bu sınırların aşılması durumunda ses sınırını ihlal eden kişiler şikayet edilebilir. Apartmanlardaki ses sınırı 65 desibeli geçmemelidir.

Apartman Gürültü Maddeli Kuralları

Apartmanlarda gürültü ile ilgili kurallar şu şekildedir;

 • Her türlü gereksiz gürültüden kaçınmak gereklidir.
 • Mesai günleri içinde 13:00 ile 15:00 saatleri arasında ve geceleri 19:00 ile 07:00 saatleri arasında gürültülü hareket edilemez.
 • Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde tüm gün boyunca istirahat vakti kabul edildiği için bu günlerde gürültü yapmak yasaktır.
 • Elektrikli ev aletlerinin ve müzik aletlerinin sesleri yalnızca odanın içinde duyulabilecek kadar açılmalıdır.
 • Mesken içinde ve dışında ses yüksekliği 65 desibeli aşmamalıdır.
 • Ev içinde motorlu aletler ve matkap gibi araçlar 19:00 – 07:00 saatleri arasında çalıştırılamaz. Yine aynı saatler arasında elektrikli testere, koşu bandı ve benzeri araçlar kullanılamaz.

Apartmanda Evcil Hayvan: Kedi, Köpek Gibi Kurallar

Apartmanda kedi ve köpek beslenmesi hayvan severler ile sevmeyenleri karşı karşıya getiren çok hassas durumlardan biridir. Apartmanda kedi ya da köpek beslemek, apartman kurallarını ihlal etmediği sürece yasaldır ve şikayet edilmemelidir. Şikayet edilmesi için köpeğin sağlığı tehdit edecek kadar tüy dökmesi, çevreyi pisletmesi ya da gürültü yönetmeliğine aykırı olacak kadar ses çıkarması gereklidir.

Haklı bir gerekçeye dayanan mahkeme kararı olmadıkça; herhangi bir ihtarname ile, apartman toplantısında alınan ortak kararla, toplu imzayla veya zabıta kararıyla kimsenin köpeği uzaklaştırılamaz. Köpeğin tahliye edilmesi için mutlaka mahkeme kararı gereklidir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda apartman sakinlerinin evlerinde süs hayvanı beslemelerine izin verilmiştir. Hayvanları Koruma Kanunu’na göre yasaklı türler haricindeki tüm köpek türleri, evcilleştirilmiş kediler, kafeste yaşamaya uygun kuşlar, zararsız kemirgenler, akvaryum balıkları ve sürüngen gibi hayvanlar ev ortamında beslenebilirler.

Bahsi geçen türler haricinde kalan hayvanların apartmanda beslenmesi yasaklanmıştır. Aynı kanuna göre evcil hayvan sahipleri, hayvanların neden olduğu kirliliği ve rahatsızlığı önlemek için tedbir almakla yükümlüdürler.

Beyaz Eşya: Çamaşır ve Bulaşık Makineleri Ses Kuralı

Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi apartmanda yüksek gürültü çıkaran beyaz eşyaların kullanımıyla ilgili olarak, çıkan sesin yüksekliğine bağlı olarak kullanım saatleri belirlenmiştir. Artık sessiz çalışan makineler üretiliyor ama eski tip ve çok yüksek ses çıkaran bir makineniz varsa belirlenen saatler dışında beyaz eşyalarınızı çalıştırmamanız gerekir. 

Apartmanda Gürültü Yapmanın Cezası 2023

Komşunuz Gürültü Yönetmeliği’ndeki maddelere uymuyor ve sizi rahatsız ediyorsa onu şikayet edebilirsiniz. Şikayetiniz neticesinde komşunuza verilebilecek para cezaları şu şekildedir; 

 • Gürültü çıkaran komşuya 1461 TL para cezası verilir. Komşunuz ticari bir işletme, atölye ya da dükkan sahibiyse alacağı para cezası 14 bin 740 TL’ye kadar çıkabilir. Komşunuzun işyeri “eğlence yeri” olarak geçiyorsa alacağı ceza 29 bin 500 TL’ye kadar yükselebilir.
 • Gürültücü komşunuza ölçüm yapılamadığı zaman gürültü nedeniyle 187 TL, rahatsız etmek nedeniyle 187 TL, toplamda ise 374 TL para cezası verilir.
 • Gürültü çıkaran ev sahibi ya da kiracı uyarıldığı halde uyarıya uymazsa 250 TL’den 2 bin TL’ye kadar para cezası alabilir. 
 • Para cezasının haricinde şikayetçinin ödediği avukat ve dava masrafları da gürültücü komşuya ödetilebilir.
 • TCK’nın 123. maddesine göre ceza davası açılırsa gürültücü komşu 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Apartmanda rahatsızlık veren komşunuzu şikayet edebileceğiniz iki farklı yöntem vardır. Bunlar kolluk kuvvetleri ile adliyedir. 

 • Kolluk kuvvetleri polis, jandarma ve zabıtadır. Polis için 155, Jandarma için 156, Zabıta içinse 153 aranmalıdır.
 • Adliyeye (Cumhuriyet Başsavcılığı’na) Kat Mülkiyeti Kanunu komşu gürültüsünü gerekçe göstererek şikayet edilebilir.

Rahatsız Eden Komşuya Dava Süreci

Rahatsızlık veren komşunuza sulh davası açabilirsiniz. Bunun için oturduğunuz yerde size en yakın adliyeye gitmeli ve sulh hukuk mahkemesine başvurmalısınız. Başvurunuz sırasında gürültü yapan komşunuzun verdiği rahatsızlığı kanıtlayarak gerekli tedbir kararının alınmasını talep edebilirsiniz.

Şikayetinizi bireysel olarak ya da bir avukat tutarak yapabilirsiniz. Dava açtığınızda harç ve diğer masrafları ödemeniz gerekir. Eğer tedbir kararı aldırdığınız halde komşunuz gürültü çıkarmaya devam ederse bu durumda savcılığa şikayet etmeniz gerekir. Savcılığa yaptığınız başvuru sonunda deliller toplanır. Toplanan delillerin neticesine göre dava açmanız gerekebilir. Deliller komşunuzun aleyhine sonuçlanırsa büyük olasılıkla ceza alır.

Komşum Eşini Dövüyor Nereye Şikayet Etmeliyim?

Komşunuz eşini dövüyor olabilir. Bu duruma kayıtsız kalmamak hem en doğal hakkınız hem de vatandaşlık görevinizdir. Karı koca arasına girilmeyeceğini düşünmeden, şiddetin boyutunu artırma olasılığına karşı önlem alınmasını sağlamalısınız. Hem sesin yüksekliğin nedeniyle hem de olası bir faciayı önlemek adına polis, jandarma ve zabıta gibi kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet edebilirsiniz. 

Apartmanda Kedi ve Köpek Besleyen Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Apartmanda köpek besleyenler, kuralları ihlal etmediği sürece şikayet edilmezler. Ancak belirlenen desibel sınırını aşacak kadar ses çıkaran, apartman sakinlerinin sağlığını tehdit eden, etrafı kirleten ve saldırgan davranışlarda bulunan köpekler belediyeye ya da zabıtaya şikayet edilebilir.

Şikayetin kabul edilmesi halinde evcil hayvanın apartmandan çıkarılması için icra kararının çıkarılması gerekir. Kedilerle ilgili durum köpeklerle ilgili durumla aynıdır. Bu yüzden kedisinden rahatsız olduğunuz komşunuzu belediyeye ya da zabıtaya şikayet edebilirsiniz.

Apartman Gürültü Şikayeti için Dilekçe Örneği

Adliyeye gittiğinizde basit bir dilekçe yazarak apartmanda, rezidansta, oturduğunuz sitede veya bulunduğunuz sokakta gürültü yapanlar için suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Örnek dilekçe şu şekildedir;

 • Şikayetçi sahibi: İsim, soy isim
 • Suç tarihi: Gürültü yapılan tarih
 • Şüpheli: Gürültü çıkaran komşunun ismi ve soy ismi
 • Suç: Kişilerin huzurunu ve rahatını kaçırma
 • Sonuç ve Talep:

“… İli, İlçesi, Mahallesi / Köyü, … Sokağı … Apartmanı’nda yaşamaktayım. Yaşadığım apartmanda … numaralı dairede yaşayan … isimli kişiden şikayetçiyim. Bu kişi ya da kişiler gürültü çıkarmakta ısrarcı olup, rahatımızı kaçırmaktadırlar. Bu şahsı defalarca uyarmama karşın gürültü çıkarmaya devam etmektedir. Bu kişiye TCK’nın 123. maddesine göre işlem yapılmasını talep ediyorum.”

Komşu Şikayeti ve Gürültü için Mahkeme Örnek Emsal Kararları

Komşu şikayet etme ve gürültü kuralları ile ilgili olarak verilen emsal kararlarından bazıları şu şekildedir;

 • 2019 yılında Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “gürültüye sebep olma” konulu bir dava görüldü. Davada mağdurun olmaması sebebiyle beraat kararı verildi. Yüksek mahkeme ise mağdur aranmaksızın gürültü suçundan ceza talebiyle yargılanmasını istedi. Kanunun öngördüğü ceza ise 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası oldu.
 • 2020 yılında yargıtayın verdiği emsal karar yine gündem olmuştu. Buna göre Balıkesir’de sürekli gürültü yapıp alt komşularını rahatsız eden bir kişiye 3 bin TL ceza kesilmişti. Alt komşusunun tüm uyarılarına rağmen gürültü yapmayı devam ettiren ve komşusuna küfür eden kişi 3 bin TL para cezası almıştı.

Sonuç olarak gürültü yaparak başkalarının haklarını çiğnemek bir kanun suçudur ve belli bir cezası vardır. Apartman gibi kalabalık yerlerde akşam 7 ile sabah 7 arasındaki saatlerde, yönetmelikte belirtilen cihazların ve eşyaların kullanımı yasaklanmıştır.

2 Kişi Katıldı

 1. Merhaba, güzel bir yazı olmuş fakat apartman içi gürültü değerlerini nereden aldığınızı merak ettim.
  Halihazırdaki mevzuat ekindeki (ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ) tablo 9 – İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri, Açık ve kapalı pencere olarak aşağıdaki şekilde verilmiş.
  Yatak odaları 35 45
  Oturma odaları 45 55

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu